ما در مجله رهتاب، در تلاشیم تا با پوشش قرار‌دادن خبرها مربوط به رهتاب، تدوین یا همرسانی مقالات تحلیلی و علمی مربوطه و همچنین تولید محتوا ویدیوئی و یا صوتی در قالب پادکست، سطح آگاهی عمومی را در حوزه عملکرد رهتاب در زنجیره‌های تامین اقلام اساسی در استان‌های میزبان سامانه گسترش دهیم.

  • گزارش سالانه عملکرد رهتاب در سال 1402
  • خبرها

  • مقاله‌ها

  • گزارش‌ها

  • ویدیوها