رهتاب همزمان‌ با دومین سالگرد پیاده‌سازی راهکارهای خود در حوزه مدیریت هوشمند‌ بازار محصولات کشاورزی، گزارشی جامع شامل شرح اقدامات و پیشرفت‌های شرکت، فراز و ‌نشیب‌های بازار کالاهای اساسی و آمار مربوط به عملکرد سامانه در سال گذشته را ارائه می‌نماید.گزارش حاضر‌، با تلاش سه ماهه واحدهای مختلف شرکت رهتاب گردآوری شده و اصلی‌ترین هدف آن، مرور تاثیرات و مزایای حضور رهتاب به عنوان یک سامانه معاملات هوشمند در بازار کالاهای اساسی چهار استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس و‌ سمنان است تا بدین ترتیب برای سایر استان‌های کشور نیز بیش از پیش اهمیت سامانه‌سپاری و مدیریت هوشمند بازار در مواجهه با چالش‌های پیش رو در سال جاری شفاف گردد.