مجله رهتاب
گزارش حضور شرکت رهتاب بیستون در مرحله نهایی مسابقه ملی نکست

گزارش حضور شرکت رهتاب بیستون در مرحله نهایی مسابقه ملی نکست

جلسه داوری نهایی ایده‌های ارائه شده در اولین رویداد ملی فناوری نکست برگزار شد و در این جلسه شرکت‌های برتر ایده‌های فناورانه خود را در حوزه‌های مختلف در جمع 20 داور رویداد ارائه نمودند. شرکت رهتاب بیستون با ایده «رصد و مدیریت هوشمند گله دام» در این مسابقه شرکت نموده است.

سایر ویدیوها