مجله رهتاب
مصاحبه با ناظران و عوامل زنجیره تامین، تبدیل و توزیع مرغ گوشتی در استان اصفهان

مصاحبه با ناظران و عوامل زنجیره تامین، تبدیل و توزیع مرغ گوشتی در استان اصفهان

سامانه رهتاب از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را در زنجیره تامین مرغ استان اصفهان آغاز نموده و اکنون پس از گذشت دو سال به منظور انعکاس تجارب کاربری و نظرات کاربران سامانه، مصاحبه‌ای با نمایندگان بخش‌های مختلف بازار مرغ استان اعم از بخش دولتی، پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، صنایع تبدیلی و خرده‌فروشان ترتیب داده است.

سایر ویدیوها